ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan ekonomisk forskning vid Lunds Universitet, som är av intresse för industrin eller handeln eller för näringslivet i övrigt. Forskningen skall därför ha anknytning till något av ämnena företagsekonomi, nationalekonomi, internationell ekonomi, handelsrätt, associationsrätt, beskattningsrätt och ekonomisk geografi.Särskilt bör de forskningsuppgifter ifrågakomma, som har anknytning till sådana ämnesområden som distributionsekonomi, internationella marknadsförhållanden, penningpolitik och kapitalrörelser, transportekonomi, kostnads- och intäktsanalys, företagsadministration, finansiering, budgetering, redovisning och företagsbeskattning. Forskningsuppgifter med sikte på sydsvenska förhållanden bör vid eljest lika betingelser ha företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för främjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet
Organisationsnummer:846001-1870
Adress:
  • Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
  • Skeppsbron 2
  • 211 20 MALMÖ
Telefonnummer:040-690 24 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS