ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att bedriva och främja forskning och utveckling inom området för e-logistik. Med e-logistik avses huvudsakligen traditionell logistik, informations- och kommunikationsteknik och processledning. Stiftelsen skall aktivt bidra till att utveckla och sprida kompetens kring nya forskningsrön inom området, till företag och samhälle, genom anslag, stipendier eller annat stöd. Denna verksamhet kan bedrivas såväl direkt som indirekt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för forskning och utveckling inom området för e-logistik
Organisationsnummer:855900-8829
Adress:
  • Hovåsvägen 22
  • 436 50 Hovås
Telefonnummer:0706-358800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:961 329 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS