ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelning av ekonomiska bidrag stödja och främja dels vetenskaplig forskning och utveckling av natur- och miljöanpassade grönytor för golfsport, dels kunskapsuppbyggnad och nationellt och internationellt samarbete beträffande sådana grönytor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för forskning och utveckling av grönytor för golfsport
Organisationsnummer:802423-9173
Adress:
  • Svenska Golfförbundet
  • Box 11016
  • 100 61 Stockholm
Telefonnummer:08-6221500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS