ÄNDAMÅL

Främja framskjutna livräddande insatser bl a genom att anskaffa utrustning härför att användas inom ambulansväsendet och vid räddningstjänsten i övrigt samt att bedriva vetenskaplig forskning rörande verksamhet och utveckling av personal för att hantera sådan verksamhet och utrustning.Fonden får inte användas för ändamål som det åligger kommunen att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för forskning och utveckling av framskjuten livräddande verksamhet inom ambulansverksamheten i Västra Götalandsregionen, OLA-stiftelsen
Organisationsnummer:857500-0974
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 529 240 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS