ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja kulturen i Stora Skedvi socken, Säters kommun, Kopparbergs län, genom vård och bevarande av den gamla gården Fjerdsmes i Översätra by, stöd till bygdeverksamheten i socknen samt utbildning och fostran av ungdom i hembygdskultur.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Fjerdsmes Johan och Margareta Ulrika Gustafssons Minnesfond
Organisationsnummer:882600-9410
Adress:
  • Per-Åke Roslund
  • Lövåsvägen 24
  • 783 93 STORA SKEDVI
Telefonnummer:0225-452 33, 070-567 76 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 609 090 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS