ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall främja forskning, forskarutbildning och debatt om den finansiella sektorn.Stiftelsen skall tillgodose sitt ändamål genom att stödja nedan angiven verksamhet bedriven vid Institutet för Finansforskning, nämligen- forskning om och forskarutbildning avseende den finansiella sektorn,- kontakter med utländska institut och forskare inom det berörda ämnesområdet,- kontakter med den finansiella sektorn,- debatt om den finansiella sektorn.Stödet till denna verksamhet lämnas i form av stipendier och anslag.Om institutet för Finansforskning skulle läggas ned eller av annat skäl inte bedriva ovan angiven verksamhet får stiftelsen på annat sätt tillgodose sitt ändamål genom såväl egen verksamhet som stöd till annans verksamhet. Stiftelsen får inom ramen för sitt ändamål även utöva näringsverksamhet.Den verksamhet som stiftelsen skall stödja skall vara inriktad på hur den finansiella sektorn fungerar i praktiken och belysa både nationella och internationella aspekter på dess funktionssätt. Med uttrycket finansiell sektor avses den marknad inom vilken banker, finansbolag, försäkringsbolag, fondkommissionärer, forndförvaltare samt andra företag och institutioner med finansiell inriktning är verksamma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Finansforskning
Organisationsnummer:802410-4666
Adress:
  • Swedish House of Finance
  • Drottninggatan 98
  • 111 60 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7369101
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS