ÄNDAMÅL

Denna stiftelse skall förvaltas med det övergripande syftet att det även i framtiden skall vara möjligt för att hoppa fallskärm i Östersund/Jämtland samt att bevara den tradition av ideellt syftande fallskärmsverksamhet som från 1958 till dags dato bedrivits inom ramen för Östersunds fallskärmsklubb.Som uttryck för ovanstående övergripande syfte skall stiftelsens medel delas ut till föreningar eller fysiska personer som åtar sig i ansökan, samt lämnar tillfredsställande garantier, om att de använder medlen till fallskärmshoppning som ska utföras i Jämtland.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för fallskärmshoppningens bevarande i Östersund och Jämtland
Organisationsnummer:802426-3900
Adress:
  • Stefan Sinko
  • Sjögatan 34
  • 563 31  Gränna
Telefonnummer:073-067 54 92
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS