ÄNDAMÅL

Att verka för inrättande av ett medicinhistoriskt museum i Uppsala, att tillse att museet utgör ett stöd för forskningen och utbildningen,att ansvara för vården av till stiftelsen donerade eller hos stiftelsen deponerade samlingar,att i övrigtverka för att föremål och dokument av medicinhistoriskt och vårdhistoriskt intresse vid Uppsala universitet och inom landstingets hälso- och sjukvård samlas, vårdas, bevaras och visas, samt att verka för att ur medicinhistorisk synvinkel viktiga byggander och platser uppmärksammas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för ett Medicinhistoriskt museum i Uppsala
Organisationsnummer:817603-0107
Adress:
  • Eva Lagerwalls väg 8
  • 756 43 UPPSALA
Telefonnummer:018-6112610
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS