ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska tillgodose det i ingressen angivna syftet genom att bedriva vetenskaplig forskning och utbildning med användning av egna och externa resurser. Stiftelsen får också bedriva uppdragsbaserad forskning.INGRESS: I syfte att inom det ekonomisk- och företagshistoriska ämnesområdet skapa förståelse för den historiska förändringsprocessen vad gäller orsaker, innebörd och konsekvenser samt för näringslivets villkor under varierande institutionella förhållanden utfäster sig Handelshögskolan i Stockholm att avskilja ett kontant belopp på 4.000.000 kr till en självständig förmögenhet och förordnar Handelshögskolan samtidigt att följande föreskrifter ska gälla för den avsedda nya stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Ekonomisk-historisk och Företagshistorisk forskning
Organisationsnummer:802425-5096
Adress:
  • Handelshögskolan i Stockholm Box 6501
  • 113 83 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7369000, 0709-307599
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS