ÄNDAMÅL

Fondens syfte är att fungera som en finansiell fond för det nordiska och internationella amatörteaterarbetet. Ändamålet är att förvalta och fördela de medel som anslagits av stiftaren eller givits som gåva av annan. Medlen ska användas för stipendier till enskilda personer eller grupper inom ATR, Amatörteaterns Riksförbund och ska ges för studieresor i andra länder för utvecklande av det egna eller gruppens teaterarbete.Fondens stipendium/ -er skall inriktas på enskilda personer och grupper och ska ges för studieresor i andra länder, stipendiet/ -erna utdelas vid ATR-festivalen, stipendiesumman skall utgöras av fondens årliga avkastning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Einar Bergvins Stipendiefond
Organisationsnummer:802481-4405
Adress:
  • ATR
  • Box 1194
  • 721 29 Västerås
Telefonnummer:021-4704160
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:106 789 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS