ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att äga, förvalta och förnya det hästbestånd, som erhållits av staten enligt regeringsbeslut 1987-06-04 samt att ställa erforderligt antal hästar till förfogande för chefen för armén för bestridande av beriden garnisonstjänst i Stockholm.Stiftelsen skall härigenom verka för att den beridna högvakten, ett unikt inslag i Stocholmsmiljön ur kulturell och turistbefrämjande synpunkt, kan bevaras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för den Beridna Högvakten
Organisationsnummer:802014-0722
Adress:
  • Riddargatan 13
  • 114 51 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6677730
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS