ÄNDAMÅL

Fonden, som inte får minskas, förvaltas av inspektören för kavalleriet eller om denna befattning inte skulle finnas, av den som företräder kavalleriets intressen. Räntor tilldelas varje år kavalleriförbanden i proportion till deras inbördes storleksförhållanden. Inom regemente (motsvarande) utdelas vid utbildningsårets slut eller annan lämplig tidpunkt enligt vederbörande chefs bestämmande gratifikationer till yrkesofficer av högst löjtnants grad såsom uppmuntran för visad framåtanda, dugligheti tjänsten och pålitlighet. Samma person kan, därest han i lika eller högre grad ett nytt år gjort sig förtjänt av erkännande för visad framåtanda, duglighet i tjänsten och pålitlighet ånyo erhålla gratifikationen. Därutöver kan gratifikationen erhållas blott i enstaka undantagsfall och högst en tredje gång. Gratifikation får jämväl efter infanter-. och kavalleriinspektörens bestämmande tilldelas yrkesofficer av högst löjtnants grad som utfört särskilda insatser för kavalleriet. Gratifikation avseende uppmuntran för visad framåtanda, duglighet i tjänsten och pålitlighet får utgå med högst ett belopp motsvarande 1/6 av det för utdelningsåret gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Den särskilda gratifikationen avseende den som utfört särskilda insatser för kavalleriet, får utgå med högst ett belopp motsvarande 1/6 av det för utbildningsåret gällande basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring + 1.500 kr.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Bror Muncks kavallerifond
Organisationsnummer:802008-7527
Adress:
  • Norrbottens Regemente
  • Box 9105
  • 96119 Boden
Telefonnummer:0921-34 12 67
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS