ÄNDAMÅL

Av stiftelsens årliga avkastning skall 10 % (tio procent) läggas till kapitalet. Återstoden utgör disponibel avkastning. Personer, som är efterlevande till kyrkoherden Samuel Fries, har företräde till samstiftelsens avkastning enligt bestämmelserna för Samuel Fries´minnesfond (13), dock högst med så stort belopp, som motsvarar fondens andel i samstiftelsens totala avkastning. Församlingen är skyldig att vårda gravplats enligt bestämmelserna för Clara och Lilly Dahlströms donationsfond (34) ävenom fonden ingår i samstiftelsen, dock högst med så stort belopp, som motsvarar fondens andel i samstiftelsens totala avkastning. Den för utdelning disponibla avkastningen får användas till behövande inom Oscars församling. Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med av församlingen utdebiterade skattemedel. Avkastning, som inte tas i anspråk, får reserveras för utdelning under kommande år. Närmare föreskrifter om vad som skall iakttagas för att få bidrag från stiftelsen samt de bestämmelser i övrigt som finnes erforderliga, utfärdas av kyrkorådet i Oscars församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för behövande inom Oscars församling
Organisationsnummer:802405-7302
Adress:
  • Oscars Församling
  • Box 24145
  • 104 51 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4425100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS