ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till att lämna bidrag till behövande personer boende i Stockholm.Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för behövande i Stockholm
Organisationsnummer:802016-6396
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS