ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att- stödja barnmedicinsk forskning- bidra till kompentensuppbyggnad inom den barnmedicinska forskningen vid universitetet i Linköping eller annan institution som bedöms lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Barnmedicinsk Forskning
Organisationsnummer:822001-8603
Adress:
  • Hälsouniversitetet
  • Avdelningen för Pediatrik
  • 581 85 LINKÖPING
Telefonnummer:013-141679
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 605 285 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS