ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden, som icke får till kapitalet minskas, disponeras av överläkaren för Värmlands läns centralsanatorium i Arvika för utdelning i större eller mindre poster till sådana i Arvika mantalsskrivna patienter eller förutvarande patienter vid sanatoriet, som han prövat hava på grund av sin tuberkulossjukdom kommit i behov av penningunderstöd för sig själv eller sina anhöriga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Arvika förening mot tuberkulos fond
Organisationsnummer:872000-8591
Adress:
  • Region Värmland
  • Regionens hus
  • 651 82 KARLSTAD
Telefonnummer:010-831 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:525 508 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS