ÄNDAMÅL

Stiftelsens fastighet skall komma radioterapin och avdelning nr 26 vid Regionsjukhuset, Örebro till godo och nytta. Huvudbyggnaden kan lämpligen begagnas för fritidsändamål och weekend åt personalen vid radioterapin och avdelning nr 26 vid regionsjukhuset. Även personal vid de båda sjukhemmen i Kopparberg, som drives av landstinget, kan ifrågakomma.Gården och skogen får icke åtskiljas och skall om möjligt behållas i befintligt skick och detta med tanke icke minst på framtida byggnads- och stadsplaner. Fastigheten med alla dess byggnader skall väl underhållas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Alvar Petersons donation
Organisationsnummer:875002-6364
Adress:
  • Örebro läns landsting
  • Box 1613
  • 701 16 ÖREBRO
Telefonnummer:019-602 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 757 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS