ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål att främja aktiviteter som belyser mänskliga rättigheter och frågor om miljö och natur i sammanhang som är kopplade till fotografin som medium. I synnerhet skall frågor som avser barns och ungdomars rättigheter och situation i Sverige och övriga världen lyftas fram, men stiftelsen skall även främja projekt som behandlar och belyser andra mänskliga rättigheter.Med “mänskliga rättigheter” skall i stiftelsens verksamhet avses de rättigheter som anges i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fotografiska
Organisationsnummer:802477-3320
Adress:
  • Svenska Fotografiska Museet AB
  • Stadsgårdshamnen 22
  • 116 45 Stockholm
Telefonnummer:08-50 900 500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS