ÄNDAMÅL

Räntan på grundkapitalet skall vart, vartannat eller senast vart tredje år användas till ”åstadkommande av nödvändiga förbättringar av vägar inom socken (Svarteborg), främst vägen (1915) mellan Krokstad och Svarteborg (via Grinås), som ligger inom Svarteborgs socken och dels anlägga en väg från Kärnsjön till Torfte”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fosserska Vägfonden
Organisationsnummer:854600-0327
Adress:
  • Munkedals kommun
  • 455 80 Munkedal
Telefonnummer:0524-18000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:143 813 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS