ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att befrämja Fritid och rekreation åt före detta medlemmar i Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 112 i Trollhättan som nu är medlemmar i någon av IF Metalls avdelningar Norra Älvsborg (avdelning 29), Bohuslän-Dal (avdelning 30). Medel till stiftelsens verksamhet skall inflyta i form av hyror, arrende, gåvor och bidrag eller anskaffas genom lån. Avkastningen av stiftelsens egendom och dennas inkomster i övrigt skall efter de utgifter, avsättningar, avskrivningar som styrelsen finner nödiga endast användas för sådana åtgärder som befrämjar stiftelsens syfte. Styrelsen åligger med omsorg vårda och förvalta stiftelsens angelägenheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fossen
Organisationsnummer:858500-2432
Adress:
  • IF-Metall Bohuslän-Dal
  • Kanslibacken 9
  • 451 34 Uddevalla
Telefonnummer:0522-656650
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 676 764 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS