ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att möta människors behov av social och kulturell utveckling genom socialt företagande, projekt- och utvecklingsarbete. Genom sina aktiviteter ska stiftelsen vara en mobiliserande kraft när det gäller tillgänglighet, demokrati, arbete och socialt sammanhang. Arbetet i stiftelsen syftar till att stärka ställningen i samhället för människor från marginaliserade grupper och att motverka all form av diskriminering. De arbetsintegrerande sociala företag som skapas inom stiftelsen har som främsta syfte social och yrkesmässig integration. Stiftelsen är religiöst och politiskt obunden med ett intersektionellt perspektiv. Eventuell vinst återinvesteras i Stiftelsen forum SKlLLs verksamheter. Stiftelsen ska bedriva närings- och projektverksamhet med de medel som erhålls genom sålda tjänster, uppdrag, och/eller bidrag samt med de medel som av stiftarna tillskjutits vid stiftelsens bildande. Stiftelsen forum SKILL ska vara en resursorganisation för projekt och företag, som befinner sig i inledningsskedet av en verksamhet med inriktning mot strukturellt socialt arbete.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Forum Skill
Organisationsnummer:802481-7861
Adress:
  • Lillatorpsgatan 10
  • 416 55 Göteborg
Telefonnummer:031-121440
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:50 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS