ÄNDAMÅL

60 % av fondens avkastning används till bestridande – förutom av förvaltningskostnader – av utgifter för sådana ändamål, som äro av gemensamt intresse för förutvarande fortifikationen, fortifikationskåren, ingenjörtrupperna och signalregemente, såsom utgivandet av Kungl. Fortifikationens historia, bevarandet och utökandet av fortifikationens porträttsamling, utövandet av vissa gemensamma representationsplikter m.m.; c:a 40 % används såsom bidrag till de tre nya organisationerna att av dem användas för befrämjande av idrott, för representation o.d. Bidragens storlek bestämmas på så sätt, att det till förfogande stående beloppet fördelas i ungefärlig proportion till antalet officerare och underofficerare med vederlikar på stat, tillhörande förutvarande fortifikationen, fortifikationskåren eller ingenjörstrupperna, som under föregående år ingått i var och en av de tre nya organisationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fortifikationsgeneralens Enskilda Medelskassor
Organisationsnummer:802407-9793
Adress:
  • SEB, Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:0771-62 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS