ÄNDAMÅL

Enligt Socialdepartementets beslut 1971-06-11 medger Kungl. Maj:t för Forsmanska fonden i Filipstad att dess årliga avkastning sedan en tiondel därav lagts till kapitalet får användas dels till stöd åt sjuka eller eljest handikappade personer eller åt pensionärer för inköp av verktyg eller material till arbeten i terapeutiskt syfte, dels till stöd åt organisationer, som idkar nu nämnd verksamhet, dels till stöd åt verksamhet med uppgift att bereda arbetstillfällen åt personer, som har svårt att få lämpligt arbete och försörjning i den öppna marknaden.Fondens avkastning får dock inte användas till ändamål som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Forsmanska donationen
Organisationsnummer:872400-0339
Adress:
  • Box 139
  • 464 23 MELLERUD
Telefonnummer:0530-400 45
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 600 906 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS