ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål 1. att insamla pengar för uppförande, drift och underhåll av anläggningen Forn-Åker, belägen i Österåker på fastigheten Näs 7:1Anläggningen skall utgöras av ett kulturhistoriskt friluftsmuseum med rekonstruerade miljöer från förhistorisk och historisk tid.Anläggningens syfte är att för besökare levandegöra levnadsförhållanden under forntid och medeltid på ett historiskt riktigt sätt, bli en mötersplats mellan forskare, samt mellan forskare och en intresserad allmänhet. Barn och ungdom är en viktig målgrupp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Forn-Åker
Organisationsnummer:812000-5767
Adress:
  • Box 393
  • 184 24 ÅKERSBERGA
Telefonnummer:08-54068720
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS