ÄNDAMÅL

Att genom understöd åt mödrarna för dem underlätta uppfödandet av sina barn. I främsta rummet bör detta ske genom utdelning av s. k. amningspremier, till behövande mödrar som själva amma sina barn. Härutöver kunna understöd givas även för andra ändamål. som tjäna förbättra de enskilda barnens vård i fall, där så prövas önskvärt, och där utgående mödrahjälp visat sig otillräcklig för att barnet skall kunna få en tillfredsställande vård, eller där annars på grund av familjens förhållande understöd till hjälp åt barnen synes trängande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen föreningen mjölkdroppens i Norrköping donationsfond
Organisationsnummer:822003-6639
Adress:
  • Region Östergötland
  • 581 91 Linköping
Telefonnummer:010-1030000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:168 385 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS