ÄNDAMÅL

Stipendiet utgår med 20 RD för hvarje vårttermin denna inberäknad. Åsterstoden av räntan läggs tillsvidare till kapitalet.Ansökan om stipendiet skall hos förste kurator var inlemnad innan den 15 maj. Denne åligger det att en förteckning äfver de sökande genast å …. Ansökan af den som ej varit inne sedan 1 Mars vare ogilde.Nationen sammankallas ej före den 25 och ej senare än den 31 Maj för att utnämna stipendiat, hvilket sker genom omröstning per capita. Bekomma någon vid första omröstningen mer än halfva röstantalet, erhålle han fri pension. I annan händelse uppföras …, som fått flesta rösterna på förslag för ny omröstning, hvarvid den som får högsta röstantalet, undfår stipendiatet. I händelse av .., tage den stipendet som är äldre i nation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Tranbergska Stipendiet
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatan 9
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-666140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS