ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja näringsliv, forskning eller kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, innovation eller förnyelse inom det geografiska område som vid stiftelsetidpunkten utgör Jönköpings län. Stiftelsen skall vid åtgärder och aktiviteter främja och verka för jämställdhet och mångfald samt beakta hållbar tillväxt. Med hållbar tillväxt avses företag och privatpersoner som arbetar för ett socialt, ekonomiskt och hållbart samhälle. Stiftelsens ändamål tillgodoses genom lämpliga åtgärder och aktiviteter riktade till såväl nya som etablerade juridiska personer liksom till privatpersoner, däribland men inte begränsat till följande aktiviteter: – lämnande av lån (exempelvis konvertibellån) till juridiska eller fysiska personer. Långivning kan ske direkt till företag eller indirekt via lån till annan aktör som lämnar lån till juridiska eller fysiska personer eller gör inversteringar i företag; – investeringar i företag; – utfärdande av stipendier; – andra bidrag, såväl i form av kontanta medel som i andra former, till såväl fysiska som juridiska personer; – bidrag till nya initiativ, nätverk eller projekt; – anordnande av utbildningar och seminarier; – anordnande av insamlingsaktiviteter

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för tillväxt och innovation i Jönköpings län
Organisationsnummer:802481-0312
Adress:
  • Gjuterigatan 9
  • 553 18 Jönköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 718 988 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS