ÄNDAMÅL

Räntan derå må användas till stipendium åt någon medlem af nationen. Stipendiaten bör vara i behof af understöd, känd för gudsfruktan och goda seder, samt flit och framsteg i sina studier. Stipendiaten tillsättes för blott ett år, dock må rättighet att fortfarande sig såsom sökande anmäla och stipendiet erhålla, om ingen, efter ofvan angifna grunder, mera kompetent sökande sig anmäler. Om ingen kompetent sökande anmäler sig, lägges räntan till kapitalet, utlånas så fort ske kan eller insättes i en bank. Om två eller flera lika kompetenta sökande sig anmäla må emellan dem genom lottning afgöras, om ej lämpligare anses, att stipendiet dem emellan fördelas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Stipendiet av den 23:e mars 1866
Organisationsnummer:802480-7938
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatan 9
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-666140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS