ÄNDAMÅL

Stiftelsen som förvärvat äganderätten till fastigheten N:o 2 i kv. Triangeln i Karlshamn, den s.k. Skottsbergska gården, har till ändamål att förvalta denna fastighet med hänsyn särskilt till de å fastigheten befintliga gamla byggnadernas och inventariernas bevarande för framtiden såsom kulturminnesmärke, ävensom att mottaga och förvalta gåvor och medel, som inflyter till dessa ändamål. Fastigheten skall under vederbörlig tillsyn hållas tillgänglig för allmänheten vid tidpunkt då styrelsen finner lämpligt samt i den omfattning som med husens karaktär av museum kan anses skäligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande
Organisationsnummer:836200-1748
Adress:
  • Karlshamns museum
  • Vinkelgatan 8
  • 37438 Karlshamn
E-post:kontakt@karlshamnsmuseum.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS