ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är, sedan 1/10 av den årliga avkastning lagts till fonden, att vid vårterminens sista landskap eller konvent som nationsbelöning tillerkännas den nationsmedlem, som under det gångna läsåret anses ha gjort sig särkskilt förtjänt av nationens aktning och uppskattning eller ha bidragit till nationslivets höjande eller trevnad eller som på annat sätt gjort nationen någon tänkvärd tjänst.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Risbergska premiefonden
Organisationsnummer:802480-8530
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatan 9
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-666140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS