ÄNDAMÅL

Hvartannat år utdelas ett års ränta af fonden till en behöfvande medlem af nationen, som gjort sig känd för flit och godt uppförande. Hvartannat år lägges ett års ränta till den ursprungliga fonden. Sålunda fotsättes tills fonden uppgår till fem Tusen (5000) kronor, hvarefter hela årliga afkastningen årligen utdelas till en medlem af nationen med ofvan angifna egenskaper. Fonden kalla: Provinsialläkare Karl Valentin Bergstens Stipendiefond och ege den företräde till stipendiets erhållande, som, egande ofvannämnde egenskaper – behof, flit, godt uppförande -, visar sig härstamma från undertecknads fader Handlanden P. Bergsten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Provinsialläkaren Karl Valentin Bergstens Stipendiefond
Organisationsnummer:802480-7599
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatan 9
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-666140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS