ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan minst en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet återstoden användas till i första hand patienters vårdande vid sjukhuset i Simrishamn. I andra hand får avkastningen användas a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som, i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad b) till täckande av kostnad för eftervård som patient inte har möjlighet att själv bekosta c) till täckande av kostnader för ortopediska hjälpmedel d) till täckande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, som personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock inte tandprotes och vanliga glasögon samt e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor som patient inte har möjlighet att själv bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för patienters vårdande vid sjukhuset i Simrishamn
Organisationsnummer:838800-8545
Adress:
  • Region Skåne, Regionstyrelsen
  • 291 89 Kristianstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS