ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja en långsiktigt hållbar förvaltning av vilda lax- och öringbestånd i Östersjön och dess vattendrag. Med Östersjön och dess vattendrag så menar stiftelsen alla de habitat där det finns befintliga vilda lax- och öringbestånd eller där fiskarterna kan etablera sig som har en historisk eller befintlig koppling till Östersjön, det gäller vattendragen, deras mynningsområden, längs kusten och ute i havet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för östersjölaxen
Organisationsnummer:802479-8970
Adress:
  • Thomas Johansson
  • Nedre Kläppen 21
  • 934 93 Kusmark
E-post:thomas@balticsalmonfund.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 297 307 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS