ÄNDAMÅL

Främja facklig och politisk verksamhet som bedrivs i Göteborgs kommun utifrån stadgeenliga mål för Landsorganisationen i Sverige (LO), lokal mellanfacklig samverkan i politiska och fackliga frågor samt utbildningsverksamhet som i Göteborgs kommun bedrivs i facklig regi. Ändamålet ska uppfyllas genom att stiftelsen lämnar bidrag och stipendier till fackliga organisationer som är medlemmar i LO och har verksamhet i Göteborg eller till LO-distriktet i Västsverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för mellanfacklig samverkan i Göteborg
Organisationsnummer:802479-9465
Adress:
  • Leif Andersson, LO-distriktet i Västsverige
  • Olof Palmes plats 1
  • 413 04 Göteborg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS