ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte att inom Universitetssjukhuset i Örebro utdela premier till sjuksköterskor, som genom extra kurser eller dylikt önska förkovra sig i sitt kall eller till sköterskor som på ett synnerligen självuppoffrande och föredömligt sätt utövat sitt kall. Även duktiga och dugade elever torde ihågkommas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Makarna Fredrik och Signe Ericssons fond, Särfond 30
Organisationsnummer:802480-7920
Adress:
  • Region Örebro län
  • Box 1613
  • 701 16 ÖREBRO
Telefonnummer:019-602 70 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:111 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS