ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning av samfonden ska användas för elever vid Wiks folkhögkskola till anskaffande av speciell utrustning företrädesvis för elevernas fritidsaktiviteter, till studieresor eller till premier och stipendier.Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur samfonden ska hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt med målsättningen att så långt möjligt tillgodose donators vilja och önskan.Samfonden har bildats av E.E Erikssons donationsfond och Carl Edvard Casparssons stipendiefond

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Landstinget i Uppsala län Samfond IV
Organisationsnummer:817604-2110
Adress:
  • Landstinget i Uppsala län
  • Box 602
  • 75125 Uppsala
Telefonnummer:018-611000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS