ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att bereda ekonomisk hjälp åt behövande och skötsamma medlemmar av Gästrike-Hälsinge nation, som äro födda inom Gävleborgs län och avlagt studentexamen vid något läroverk inom länet. Sedan tjugo procents avsättning gjorts till förstärkning av kapitalet skall resten av avkastningen årligen utdelas i form av ett stipendium. Vid tillsättningen bör hänsyn tagas ej så mycket till vunna studieresultat eller ålder som till att understödet kan bli till verklig hjälp. Utdelning kan därför undantagsvis ske oberoende av ansökan, därest det tillsättande organet enhälligt finner synnerliga skäl föreligga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Landshövding John Lingmans Minnesfond
Organisationsnummer:802480-7581
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatan 9
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-666140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS