ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att väcka och stärka intresset för kristlig kärleksverksamhet, dvs. bedriva och understödja diakonalt arbete inom Svenska kyrkans församlingar, i första hand inom, i Växjö stift.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för kristlig kärleksverksamhet
Organisationsnummer:802479-4987
Adress:
  • Åke Hultqvist
  • Hasselvägen 10
  • 596 95 Stockaryd
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 132 877 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS