ÄNDAMÅL

Stipendierna utdelas av nationens inspektor och seniorer. Till stipendiater bör utses manliga medlemmar av nationen, vilka äro verkligt behövande, oförvitliga, flitiga och studiebegåvande. Stipendierna utbetalas i slutet av varje termin och åtnjutes i två år, dock att stipendiat, som fortfarande fyller ovan föreskrivna villkor, må kunna erhålla ett års förlängning. Ingen må inneha stipendium mer än en gång.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Kamrer Ragnar Isaeus Stipendiefond
Organisationsnummer:802480-8597
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatan 9
  • 753 09  Uppsala
Telefonnummer:018-66 61 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS