ÄNDAMÅL

Så snart kapitalet uppgått till 2 000 kronor skall 9/10 af räntan tilldelas hälften vid slutet af hvar termin den för året utsedda stipendiaten. Stipendiaten bör vara i behof av understöd samt hafva gjort sig känd för ett godt uppförande, flit och framsteg i sina studier. Stipendiet tillsättes för ett år, dock med rättighet för stipendiaten att fortfarande som sökande anmäla sig. Stipendiaten bör åtminstone två månader hvar termin vara vid Upsala Universitet närvarande. Vistande i Hufvudstaden för fullgörande af stadgat god tjenstgöring till medicine licentiat examen eller för studier vid museerna utgöra dock intet hinder för stipendiets erhållande och bibehållande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Johan Abraham Andbergs stipendium
Organisationsnummer:802480-7961
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatan 9
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-666140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS