ÄNDAMÅL

Av räntan erlägges årligen en tiondel till kapitalet. Räntan i övrigt utdelas i ett stipendium. Stipendiat, vartill endast manlig ledamot av nationen må utses, utväljes av inspektor och seniorer med företräde för den, som avlagt examen vid läroverket i Hudiksvall.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Herman Palmgrens stipendiefond
Organisationsnummer:802480-7474
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatan 9
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-666140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS