ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att befrämja kyltekniska intressen, närmast genom understöd och belöning åt statistisk-ekonomiska och fysikaliska studier och undersökningar inom kyltekniken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för främjande av kylteknisk forskning
Organisationsnummer:802402-7768
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Ekonomiavdelningen
  • 106 91  Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:122 897 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS