ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel ska användas för att befrämja kontakterna mellan Sverige och Japan. Utdelningen sker efter ansökan i form av stipendier till en eller flera studenter eller till grupper av studenter på grund- eller forskarutbildningsnivå vid Stockholms universitet, för studier, studieresor och konferenser för att öka kunskaperna i japanska språket och främja kontakterna med Japan och den japanska kulturen. Vid bestämmande om utdelning ur stiftelsen ska hänsyn tas både till de sökandes meriter och ekonomi. För att vara behörig att söka krävs att den sökande godkänts på studier om minst 40 poäng i japanska på grundtutbildningsnivå. Till ansökan ska fogas en plan för studierna, resan eller konferensen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för främjande av kontakter mellan Sverige och Japan
Organisationsnummer:802405-2659
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Ekonomiavdelningen
  • 106 91 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:92 586 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS