ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom området neuromuskulära sjukdomar hos barn och ungdomar. Stiftelsen verkar för att ge ekonomiska bidrag till enskilda som bedöms kunna tillgodose ändamålet. Härvid bör styrelsen särskilt verka för att bygga upp den vetenskapliga kompetensen inom området i Västsverige genom internationellt utbyte och stimulans till vetenskapliga konferenser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för forskning och utbildning inom området neuromuskulära sjukdomar hos barn – Barnmuskelfonden
Organisationsnummer:855102-0731
Adress:
  • Regionhabiliteringen
  • Box 21062
  • 418 04 Göteborg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:655 887 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS