ÄNDAMÅL

Med ändamål att stödja, stimulera och belöna forskning, utbildning och informationsaktiviteter i Sverige och internationellt som har till mål att minska antibiotikaresistens genom främjande av produkter och metoder som förebygger infektioner eller på annat sätt minskar antibiotikaanvändningen överlämnar BioGaia AB i egenskap av stiftare två miljoner fyrahundra tusen (2 400 000) kronor till inrättande av en stiftelse. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att lämna stipendier och forskningsbidrag eller genom att anordna och bekosta utbildningsinsatser till bolag eller fysiska personer som bedriver forskning, utbildning och informationsaktiviteter i Sverige och internationellt som har till ändamål att minska antibiotikaresistens genom främjande av produkter och metoder som förebygger infektioner eller på annat sätt minskar antibiotikaanvändningen. Av Stiftelsens kapital skall vid var tidpunkt ett belopp motsvarande femhundra tusen (500 000) kronor reserveras och ej kunna användas för att tillgodose Stiftelsens ändamål utan balanseras för att säkerställa stiftelsens ekonomiska ställning fram till dess ytterligare kapital tillförs Stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för förebyggande åtgärder mot antibiotikaresistens
Organisationsnummer:802480-5494
Adress:
  • Kungsbroplan 3, Box 3242
  • 103 64 Stockholm
Telefonnummer:070-6017576
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS