ÄNDAMÅL

Stiftelsen syftar till att ge barn och unga, upp till 18 år, med anknytning till byn möjlighet att genom ekonomiskt bidrag utveckla sig själva eller sitt intresse. I det fall inga stipendiater finns kan stiftelsen själv utse förmånstagare. Stipendiat behöver ej vara person utan kan även utgöras av förening eller annan verksamhet som verkar för barn och unga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Flurkmarks barn och unga
Organisationsnummer:802477-7644
Adress:
  • Malin Almqvist
  • Flurkmark 627
  • 905 94 Umeå
Telefonnummer:073-8376223
E-post:flurmarksbarnochunga@hotmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:400 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS