ÄNDAMÅL

Avkastningen med företrädesrätt tillkommer medlem av nationen, som är född i Forssa eller Hanebo socken. Företrädesrätt önskar jag därjämte för studerande, som vitsordas med framgång bedriva filosofiska eller botaniska studier. Min önskan om företrädesrätt med hänsyn till födelseort må ej utgöra hinder för stipendiets förvaltare å varje tid att för händelse annan ledamot av nationen befinnas starkare meriterad med hänsyn till villkoret om framgångsrika studier i de angivna ämnena tilldela denne stipendiet. Detta må ock kunna mellan två nationsmedlemmar fördelas och må kunna behållas även efter avlagd slutexamen, dock ej mera än två år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Erik och Oscar von Wolckers stipendiefond
Organisationsnummer:802480-8019
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatan 9
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-666140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS