ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att ordna rekreationsverksamhet för tjänstemän vid Wärtsilä Sweden AB och deras familjer. Med tjänstemän vid Wärtsilä Sweden AB avses i dessa stadgar vid Wärtsilä Sweden AB all anställd personal med undantag av sådan som tillhör gruppen förmän och arbetsledare, vilken senare är organiserad i Sveriges Arbetsledareförbund eller därmed jämförliga. Anställda vid Wärtsilä Sweden AB, som gå i pension, äga fortfarande tillträde till stiftelsens rekreationsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för anställda vid Wärtsilä Sweden AB
Organisationsnummer:863000-1660
Adress:
  • Kårebogatan 8
  • 418 78 Göteborg
Telefonnummer:0708-424823
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS