ÄNDAMÅL

§ 2 Stiftelsens ändamålStiftelsens ändamål ska vara:a. att stödja och stärka Handelshögskolans i Stockholm verksamhet i St Petersburg (Eng. Stockholm School of Economics in Russia) (”SSE Russia”), b. att långsiktigt verka för skapandet av en kandidatutbildning med företagsekonomisk inriktning i Ryssland (Eng. Bachelor of Science) antingen vid SSE Russia eller i samarbete med andra ledande högre lärosäten i regionen,c. uppmuntra ryska studenter att söka sig till Handelshögskolan i Stockholm eller till sådana lärosäten som avses under 2b. för studier på masternivå,d. att stödja samarbete mellan SSE Russia och akademiska institutioner som kan bidra till utvecklingen av SSE Russia, samte. att främja akademisk utbildning och forskning inom företagsekonomi och andra ämnen som främjar gott affärsmannaskap och ett sunt affärsklimat i Ryssland och/eller i andra forna Sovjetrepubliker.§ 3 Uppfyllande av Stiftelsens ändamål1. Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att i samarbete med Utrikesdepartementet och Svenska Institutet (tillsammans ”Staten”) under perioden 2015 till 2017 lämna ekonomiskt stöd till SSE Russia med minst samma belopp och i motsvarande belopp som Staten.2. Därutöver ska Stiftelsens ändamål uppfyllas genom att Stiftelsen kan:a. ge ekonomiskt stöd till SSE Russia,b. verka för och genomföra förlängning av samarbetet med Staten bortom 2017,c. lämna bidrag till stipendier för ryssar som önskar studera på masternivå vid sådana lärosäten som avses under 2b,d. aktivt kontakta och uppmuntra potentiella donatorer för att säkra ytterligare stöd som främjar Stiftelsens ändamål, med särskilt fokus på i Ryssland verksamma multinationella företag vars donationer underlättar samarbete enligt § 2d,e. stimulera samarbete med lämpliga akademiska institutioner med beaktande av bl.a. fakultet, kursutbud och finansiering, som kan bidra till utvecklingen av SSE Russia, ochf. stimulera samarbete med lämpliga akademiska institutioner med beaktande av bl.a. fakultet, kursutbud och finansiering, med målsättningen med att skapa en kandidatutbildning med företagsekonomisk inriktning i Ryssland och/eller i andra forna Sovjetrepubliker.3. Om Stiftelsens styrelse bedömer att förutsättningar saknas att utveckla ändamålsenlig akademisk verksamhet i Ryssland och/eller i andra forna Sovjetrepubliker, eller att det finns överskott som ej behövs för åtgärder enligt 3 § punkt 2 kan Stiftelsens ändamål i andra hand uppfyllas genom att Stiftelsen lämnar bidrag till Rysslandsrelaterad forskning vid Handelshögskolan i Stockholm eller andra lärosäten, eller till främjande av kunskap om Ryssland och kunskap i ryska språket.4. Om Stiftelsens styrelse skulle finna att Stiftelsens ändamål ej kan främjas genom ovan angivna åtgärder har styrelsen rätt att vidta andra åtgärder eller ge ekonomiskt stöd på annat sätt för att uppfylla Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för affärsfrämjande utbildning i Ryssland
Organisationsnummer:802479-1371
Adress:
  • Strandvägen 5 B, 1 tr
  • 114 51 Stockholm
Telefonnummer:0707 23 50 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS