ÄNDAMÅL

Att stödja all forskning, som avser ett djupare förstående av skogens liv, en bättre vård och en ökad ekonomisk avkastning av landets skogskapital samt ett allt fullständigare tillgodogörande av skogens produkter.Ur fonden må även medel kunna anslås för hållande av offentliga föreläsningar vid Skogshögskolan eller annan institution av framstående in- eller utländska representanter för skogbrukets teori och praktik, varvid dock bör iakttagas, att utdelning ur fonden icke må äga rum för dylika föreläsningar, som hållas av vid Skogshögskolan och Statens skogsförsöksanstalt anställda personer.Fonden må icke anlitas i sådana fall, där statsmedel rimligen böra stå att erhålla.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen fonden för skogsvetenskaplig forskning
Organisationsnummer:802008-7113
Adress:
  • Stiftelseförvaltningen
  • Box 7086
  • 750 07 UPPSALA
Telefonnummer:018-671000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS